Bewindvoering

Emmalies is gediplomeerd bewindvoerder. Zij levert u de zorg die nodig is om verantwoord uw geld te beheren. 

Onderbewindstelling is een maatregel die een rechter kan nemen ten behoeve van een meerderjarige die door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet goed voor zijn belangen van vermogensrechtelijke aard kan behartigen. De maatregel houdt in dat de rechter iemand als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt. Het wordt ook wel beschermingsbewind genoemd, bedoeld ter bescherming van de persoon in kwestie en zijn of haar vermogen.

Bewind met zorg verzorgt de aanvraag voor onderbewindstelling. Vaak vergoedt de gemeente de kosten voor onderbewindstelling.

Als dat ook voor u geldt, start Bewind met Zorg de procedure op.

Emmalies is er zich heel goed van bewust dat het nemen van de beslissing om onder bewind te komen te staan, erg lastig is. Zij zal daarom haar uiterste best doen om u bij dit proces zo goed mogelijk te begeleiden. 

Bewindvoering met zorg en verstand