Inkomensbeheer

Soms is het moeilijk om de juiste financiële keuze te maken en/of je financiën te regelen. Denk aan mensen, die voor langere tijd in het buitenland verblijven of voor langdurige opname in een zorginstelling zijn opgenomen. In dergelijke gevallen verleent u Bewind met zorg een volmacht voor het beheren van (een deel) het inkomen. Samen stellen we vast welke diensten Bewind met zorg aan u gaat verlenen en welke hulp er verder noodzakelijk is, op financieel gebied. De kosten zijn afhankelijk van het gekozen pakket en de afspraken die gemaakt worden over de uit te voeren werkzaamheden.