Tarieven

Familie met geld Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend en dient ter kennismaking. Daarin komen uw hulpvraag en de omstandigheden waarin u verkeert aan de orde. 

Op basis daarvan besluiten we of we al dan niet met elkaar in zee gaan. Blijkt uit het kennismakingsgesprek dat plaatsing onder beschermingsbewindvoering nodig is, dan zoekt Emmalies eerst uit of u daarvoor in aanmerking komt.

De tarieven zijn bepaald door een overlegorgaan van Kantonrechters (LOVCK). Dit zijn de tarieven die ik als regel hanteer.

Tarieven

Bewindvoering
per maand: € 92,08

eenmalige intake: € 520,--

eindrekening en verantwoording: € 195,--
Inkomensbeheer
per maand: € 72,50

eenmalige intake: € 200,--

extra, per uur € 60,--
 Budgetbeheer
per maand: € 68,50

eenmalige intake: € 225,--

extra, per uur € 60,--

neem voor de overige tarieven vrijblijvend contact met ons op.